Primăria Ghiroda județul Timiș

ANUNT II pt obtinere aviz Directia Apelor Banat pt obiectivul ",,AMENAJARE PISTE PENTRU BICICLETE PE MALUL STÂNG AL CANALULUI BEGA ÎN COMUNA GHIRODA” localizat în COMUNA GHIRODA, JUD. TIMIȘ."

 

 

COMUNA GHIRODA , cu sediul în Loc. Ghiroda, Str. Victoria nr. 46, 307200, ce
intenţioneazã sa solicite de la ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ BANAT aviz de
gospodãrire a apelor/aviz de amplasament pentru desfãşurarea activitãţii de ,,AMENAJARE
PISTE PENTRU BICICLETE PE MALUL STÂNG AL CANALULUI BEGA ÎN COMUNA GHIRODA” localizat în COMUNA GHIRODA, JUD. TIMIȘ.
            Aceasta solicitare de aviz este conformã cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu
modificãrile şi completãrile ulterioare.
            Persoanele care doresc sa obţinã informaţii suplimentare cu privire la solicitarea
avizului de gospodãrire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa menţionatã.
            Persoanele care doresc sa transmitã observaţii, sugestii şi recomandãri se pot adresa
solicitantului dupã data de 29.01.2019.