Procesul Verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local din data 25.01.2017, ora 16, locația Căminul Cultural Giarmata Vii

Preşedinte  de şedintă: dl consilier Cosmin Dumitru

Din totalul  de 15 consilieri  au fost  prezenţi 12

Consilieri absenti: Vlaicu Claudia, Prilipceanu Georgeana, Dobra Cristian

Participă: secretarul Comunei Ghiroda, dl Radu Golban consilier peronal al primarului, cetateni ai localitatii Giarmata  Vii

Dl presedinte propune un minut de reculegere in memoria fiului dl. Consilier Campean Ionel

Dl.  preşedinte declară deschisă şedinţa de consiliu.

Şedinta  a fost convocată  prin  Dispoziţia  Primarului Comunei  Ghiroda  nr. 6/12.01.2017 in completare cu dispozitia nr. 12/18.01.2017

Se dă citire Dispoziţiei de convocare a consilierilor

Dl primar propune suplimentarea ordinii de zi cu 12 puncte.

Dl primar propune retragerea de pe ordinea de zi a Proiectului de Hotarare privind evaluarea secretarului Comunei Ghiroda pentru sedinta urmatoare, ramane sa-l actualizam

Se aproba cu 12 voturi pentru

 

Ordinea de zi

 

 1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Comuna Ghiroda şi Federaţia Caritas a Diecezei Timişoara
 2. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru prestarea orelor de munca a benficiarilor de ajutor social conform Legii 416/2001  privind venitul minim garantat
 3. PROIECT DE HOTARARE pentru aprobarea regulamentului privind factorii de mediu din Comuna Ghiroda precum si sanctionarea faptelor care constituie contraventii savarsite pe teritoriul Comunei Ghiroda
 4. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Actului aditional nr. 3 la Actul Constitutiv si Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ”Polul de Crestere Timisoara”
 5. PROIECT DE HOTARARE privind  constituirea comisiei de evaluare si analiza a modului de indeplinire a obiectivelor de catre structurile sportive din Comuna Ghiroda
 6. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea reţelei şcolare de stat care va funcţiona în comuna Ghiroda, pentru anul şcolar 2017-2018
 7. PROIECT DE HOTARARE privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 209/2016 referitoare la introducerea sistemelor moderne de plată şi acceptarea ca mijloc de plată a cardurilor de debit şi a cardurilor de credit
 8. PROIECT DE HOTARARE privind îndreptarea unei erori materiale survenite în redactarea HCL nr. 85/07.12.2016 privind aprobarea finanțării nerambursabile de la bugetul local al comunei Ghiroda acordate Asociației Club Sportiv Ghiroda
 9. PROIECT DE HOTARARE  pentru aprobarea Regulamentului privind desfășurarea activităților economice pe raza comunei Ghiroda
 10. PROIECT DE HOTARARE privind constatarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Ghiroda a cotei de proprietate 419/669  din terenul înscris în CF nr. 400260 Ghiroda, intravilan localitatea Giarmata Vii, comuna Ghiroda
 11. PROIECT DE HOTARARE privind constatarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Ghiroda a cotei de proprietate 63/103  din terenul înscris în CF nr. 404039 Ghiroda, intravilan localitatea Giarmata Vii, comuna Ghiroda
 12. PROIECT DE HOTARARE privind constatarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Ghiroda a cotei de proprietate 2569/3569  din terenul înscris în CF nr. 401545 Ghiroda, intravilan localitatea Giarmata Vii, comuna Ghiroda
 13. PROIECT DE HOTARARE privind constatarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Ghiroda a cotei de proprietate 1973/2973  din terenul înscris în CF nr. 403131 Ghiroda, intravilan localitatea Giarmata Vii, comuna Ghiroda
 14. PROIECT DE HOTARARE privind constatarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Ghiroda a cotei de proprietate 203/303  din terenul înscris în CF nr. 405185 Ghiroda, intravilan localitatea Giarmata Vii, comuna Ghiroda
 15. PROIECT DE HOTARARE Privind incheierea contractului de prestare a serviciului de salubrizare ce se va incheia intre Comuna Ghiroda si operatorul SC RETIM  ECOLOGIC SERVICE SA
 16. Diverse

 

                                                                                      

Se supune la vot ordinea de zi si se voteaza cu 12 voturi pentru.

Se supune la vot procesul verbal din data 09.01.2017 si 21.12.2016

Dl primar: As dori sa intervin putin, referitor la  procesele verbale ale sedintelor anterioare, v-as ruga sa fiti atenti la ceea ce aprobati in consiliu. Referitor la sedinta din data de 07.12.2016 s-a votat proiectul cu finantarea echipei de fotbal si la respectivul proces verbal nu apare consemnat ce a intebat dl consilier Dobra, presedintele sedintei respective, dar stiu ca a intrebat daca este legal proiectul de hotarare cu sportul iar dl secretar a raspuns ca este legal. Dl Dobra a rugat sa se consemneze in procesul verbal, iar la final in procesul verbal aprobat de consiliu nu apare intrebarea dl Dobra si raspunsul dl secretar ca fiind consemnate in proces.

Dl Consilier Vitu: Eu imi aduc aminte ca exista un regulament in care s-a aprobat sa se inregistreze sedintele de consiliu.

Dl primar. Corect, in noul buget este prevazut. Ideea era, daca este scris pe hartie si nu apare in hartia tehnoredactata, atunci este o problema intre ce s-a notat in cadrul sedintei si ce s-a consemnat in hartia redactata, acum nu stiu de unde a plecat.

Dl secretar: Eu imi asum toate problemele aparute, daca s-a omis atunci se va consemna. Suntem oameni, scriem cat poti de repede si cat poti de bine dar mai pot fi si scapari. Facem un proces verbal sau facem stenograma sedintei? Ca daca facem stenograma atunci notam cuvant cu cuvant, trebuie sa nu se suprapuna discutiile.

Dl primar: Eu am vrut sa semnalez ca in sedinta respectiva a fost un proiect cat se poate de important si ca dl Dobra a vrut sa declare sedinta inchisa inainte de a incepe sedinta, nu s-a consemnat in procesul verbal si atunci e important sa se noteze ceea ce este foarte important.

 

Se voteaza cu 12 voturi pentru.

 

 

Punctul 1

PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Comuna Ghiroda şi Federaţia Caritas a Diecezei Timişoara

 

Dl. Presedinte : sunt avize, ati avut la dispozitie materialele. Aveti de adaugat ceva?

Dl consilier Tranisan: Nu am vazut localitatea Giarmata Vii

Primar: Deocamdata propunerea a fost doar pentru Ghiroda. Urmeaza sa discutam cu ei si apoi sa vedem si de Giarmata Vii. Se aproba containarul

 

 

                                                                       Se supune la vot Proiectul de Hotarare Se voteaza cu  12 voturi pentru

 

 

Punctul 2

PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru prestarea orelor de munca a benficiarilor de ajutor social conform Legii 416/2001  privind venitul minim garantat

 

Dl consilier Vitu: La pc.1 scrie ca este un singur dosar.

Primar: Da, doar unul este in toata comuna.

Dl consilier Tranisan: Atunci ce plan mai votam?

Primar: Conform legii trebuie sa votam planul, pentru ca sunt primarii care au foarte multe dosare.

 

 

Se supune la vot Proiectul de Hotarare. Se aproba  cu 12 voturi pentru

 

 

 

Punctul 3

PROIECT DE HOTARARE pentru aprobarea regulamentului privind factorii de mediu din Comuna Ghiroda precum si sanctionarea faptelor care constituie contraventii savarsite pe teritoriul Comunei Ghiroda

 

Dl consilier Cadariu: La punctul C, cap.1, cultivarea legumelor si zarzavaturilor pe domeniul public este interzis

Primar: Da corect, nu se poate cultiva nimic pe domeniul public. In momentul in care se fac aleile, trotuarele pe stanga si dreapa, automat se va amenaja si spatiul verde.

Dl consilier Cadariu: E vorba de executarea corectiilor pentru pomi, deci nu mai avem voie sa o facem.

Dl primar. De pe domeniul public, nu.

Dl consilier Cadariu: Cine este compartimentul de specialitate?

Dl primar: Compartimentul Mediu.

Dl consilier Cadariu: Deci, Cipi Sava. Pe Ghiroda sunt foarte multi pruni. Ce facem cu ei, ii taiem?

Dl primar: Nu. In cazul in care exista pe domeniul public nu o sa-i taie nimeni doar in momentul in care se face un proiect de  amenajare de strada, atunci se vor scoate si se vor planta ceea ce este achizitionat.

Dl consilier Cadariu: Avem si animale de companie, cap.VIII „animale de companie fara stapan, sa se sterilizeze”

Dl consilier Dumitru: Aici cred ca este gresit. Facem un amendament si putem scoate.

Dl consilier Cadariu : Propun sa se scoata de la cap.I, litera C, lit l, din anexa I (executarea corectiilor)

Dl consilier Vitu: Inainte de a se supune la vot, in cazul in care ramane, Primaria isi asuma toaletarea tuturor pomilor din comuna?

Primar: Proiectul se refera la toaletat, pentru ca atingeau firele de inalta tensiune sa stiti ca Primaria a efectuat toaletarea nu cetatenii.

Dl consilier Cadariu: omul si-a pus in fata casei un pom, un brad, pai el nu poate face nimic decat cu acordul Primariei.

Dl consilier personal Radu: In perspectiva ne dorim sa amenajam terenul dintre trotuar si drum si asta ne poate permita sa o facem numai daca ramana in forma aceasta proiectul de hotarare, pentru ca altfel dl Vatu intelege in a toaleta copacii intr-un fel si dvs in alt fel, astfel o sa avem copacii toaletati in moduri diferite.

Dl consilier Cadariu: Credeti ca Primaria va putea toaleta toti copacii din Ghiroda si Giarmata Vii? Ca daca spuneti da, atunci eu imi retrag amendamentul.

Dl consilier personal Radu: Categoric da. Nu se poate realiza dintr-o data, dar trebuie sa avem un regulament.

Dl primar: Pe parcurs dupa ce se va amenaja fiecare strada, automat Primaria se va ocupa dupa amenajare de intretinerea strazii si a spatiului verde.

Se retrage amendamentul.

Dl presedinte Dumitru: propune scoaterea de la CapVIII lit A punctul 8 a-5-a casuta : „sterilizarea animalelor fara stapan”

Se voteaza cu 12 voturi pentru

 

 

Se supune la vot Proiectul de Hotarare. Se aproba  cu 12 voturi pentru.

 

 

Punctul 4

 

PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Actului aditional nr. 3 la Actul Constitutiv si Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ”Polul de Crestere Timisoara”

 

                                                          

Se supune la vot Proiectul de Hotarare. Se aproba  cu 12 voturi pentru.

 

 

Punctul 5

PROIECT DE HOTARARE privind  constituirea comisiei de evaluare si analiza a modului de indeplinire a obiectivelor de catre structurile sportive din Comuna Ghiroda

 

Dl consilier Vitu: Care sunt structurile sportive asociate comunei Ghiroda? Eu din cate stiu anul tecut, am votat sa iesim din structuri.

Dl primar: Da acolo a aparut o eroare in redactarea proiectului de hotarare.

Dl consilier Vitu: Si cu ce autoritate verificam noi de exemplu clubul de sah?

Dl primar: Nu clubul de sah. Se refera la concursul de proiecte sportive pe care le depun cluburile in vederea  alocarii de fonduri din fonduri publice

Dl secretar: Eu va propun modificarea titulaturii din cadrul regulamentul respectiv si aprobarea membrilor respectivi adica comisia. Ca titlul din regulament sa fie comisia de evaluare si analiza a modului de evaluare a obiectivelor de catre structurile sportive din Comuna Ghiroda, participante la procesul de selectie a dosarelor

Dl Vitu: Eu nu am inteles art.2?

Dl secretar: aici vom introduce modificarile survenite. Presedintele si membrii au fost consilieri din mandatul trecut. Trebuie nominalizati si votati.

Dl primar: Doresc sa fac o propunere pentru functia de presedinte, astfel propun ca presedinte pe dl Cosmin Dumitru

Se voteaza cu 11 voturi pentru

Dl consilier Maxim: Propun pe dl Dan Tranisan ca membru

Se voteaza cu 11 voturi pentru

Dl presedinte propune pe dl consilier Cadariu, care refuza.

Dl consilier Lobonea  propune pe dl Andreica

Se voteaza cu 11 pentru

Dl consilier Bontea propune pe dl Ionas

Se voteaza cu 11 voturi pentru

Dl consilier Andreica propune pe dl Maxim

Se voteaza cu 11 voturi pentru

Se supune la vot amendamentul cu modificarile in ceeace priveste sintagma asociate

Se voteaza cu 12 voturi pentru

 

 

Se supune la vot Proiectul de Hotarare. Se aproba  cu 12 voturi pentru.

  

 

Punctul 6

PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea reţelei şcolare de stat care va funcţiona în comuna Ghiroda, pentru anul şcolar 2017-2018

 


                                                                       Se supune la vot Proiectul de Hotarare. Se aproba  cu 12 voturi pentru.

 

 

Punctul 7

PROIECT DE HOTARARE privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 209/2016 referitoare la introducerea sistemelor moderne de plată şi acceptarea ca mijloc de plată a cardurilor de debit şi a cardurilor de credit

 

Dl consilier Vitu da citire din expunere si aduce la cunostinta ca legea ne obliga.

Dl Primar. Da legea ne obliga de anul trecut incepand cu luna decembrie a anului 2016. Inca din septembrie 2016 am avut discutie cu mai multe banci pe tema plata cu cardul a taxelor si impoziteor locale, doar ca nu gaseam o baza legala si o alta problema sunt anumite cheltuieli. In momentul in care se face plata cu cardul se percep niste comisioane care nu se iau de la cetatean se iau tot din banii publici (0.07/ suma de fiecare tranzactie ) si atunci potrivit legii care s-a emis in decembrie obliga primaria sa faca treaba aceasta. Atunci prin HCL se imputerniceste primarul, trebuie sa am sprijinul dvs. sa semnez cu o banca si d-na contabila deasemenea, pentru deschiderea de cont.

 

 

                                                          Se supune la vot Proiectul de Hotarare. Se aproba  cu 12 voturi pentru.

 

 

Punctul 8

PROIECT DE HOTARARE privind îndreptarea unei erori materiale survenite în redactarea HCL nr. 85/07.12.2016 privind aprobarea finanțării nerambursabile de la bugetul local al comunei Ghiroda acordate Asociației Club Sportiv Ghiroda

 

Dl secretar: Trebuie corectat anul competitional 2016 -2017

Dl Primar: Se modifica conform avizului de legalitate de la Prefectura. Nu cred ca este normal sa se vizeze legalitatea proiectul de hotarare, sa intre in sedinta, sa se discute si la final sa nu fie contrasemnat, nemodificandu-se nimic in proiect. Se poate crea discutii, sa fie dusi in eroare consilierii, trebuie vizat inainte de dl secretar ca este sau nu este legal. Pe viitor sa incercam sa vedem de la inceput daca este legal sau nu este legal.

 

Se supune la vot Proiectul de Hotarare. Se aproba  cu 12 voturi pentru.

 

 

Punctul 9

PROIECT DE HOTARARE pentru aprobarea Regulamentului privind desfășurarea activităților economice pe raza comunei Ghiroda

 

Dl consilier Maxim: Propun sa fie amanat pentru sedinta viitoare, deoarece nu am reusit sa-l parcurgem .

Dl Primar: Motivul pentru care ne-am grabit sa-l introducem este pentru ca nu se pot emite aceste acorduri de functionare fara acest regulament. Sunt cereri depuse. Trebuia sa fie in cadrul Primarie de multi ani. Nu pot sa emit un acord de functionare doar in baza a catorva legi, astfel trebuie facut un regulament propriu al Primariei Comunei Ghiroda

 

 

Se supune la vot Proiectul de Hotarare. Se aproba  cu 6 voturi pentru

1 vot impotriva : Dan Tranisan si 5 abtineri dl consilieri: Ionas, Vitu, Maxim, Lobonea

 

 

Punctul 10

 

PROIECT DE HOTARARE privind constatarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Ghiroda a cotei de proprietate 419/669  din terenul înscris în CF nr. 400260 Ghiroda, intravilan localitatea Giarmata Vii, comuna Ghiroda

 

Dl secretar: Sunt 5 proiecte de hotarare- terenuri la legea 112.

 

Se supune la vot Proiectul de Hotarare. Se aproba  cu 13 voturi pentru.

 

 

Punctul 11

PROIECT DE HOTARARE privind constatarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Ghiroda a cotei de proprietate 63/103  din terenul înscris în CF nr. 404039 Ghiroda, intravilan localitatea Giarmata Vii, comuna Ghiroda

Se supune la vot Proiectul de Hotarare. Se aproba  cu 12 voturi pentru.

 

 

Punctul 12

PROIECT DE HOTARARE privind constatarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Ghiroda a cotei de proprietate 2569/3569  din terenul înscris în CF nr. 401545 Ghiroda, intravilan localitatea Giarmata Vii, comuna Ghiroda

Se supune la vot Proiectul de Hotarare. Se aproba  cu 12 voturi pentru.

 

 

Punctul 13

PROIECT DE HOTARARE privind constatarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Ghiroda a cotei de proprietate 1973/2973  din terenul înscris în CF nr. 403131 Ghiroda, intravilan localitatea Giarmata Vii, comuna Ghiroda

Se supune la vot Proiectul de Hotarare. Se aproba  cu 12 voturi pentru.

 

 

Punctul 14

PROIECT DE HOTARARE privind constatarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Ghiroda a cotei de proprietate 203/303  din terenul înscris în CF nr. 405185 Ghiroda, intravilan localitatea Giarmata Vii, comuna Ghiroda

Se supune la vot Proiectul de Hotarare. Se aproba  cu 12 voturi pentru.

 

 

Punctul 15

PROIECT DE HOTARARE Privind incheierea contractului de prestare a serviciului de salubrizare ce se va incheia intre Comuna Ghiroda si operatorul SC RETIM  ECOLOGIC SERVICE SA

 

 

Se supune la vot Proiectul de Hotarare. Se aproba  cu 12 voturi pentru.

 

Punctul 16 Diverse

 

Dl secretar da citire Adreselor inaintate de petentii:

-          Aeroportul International Traian Vuia Timisoara nr. 16384/16.12.2016

-          Grup cetateni str. Panselelor inregistrata cu nr. 16.129/15.12.2016

-          Motisan Gheorghe nr. 16.604/30.12.2016

-          Pintea Valentina nr. 601/17.01.2017

-          Trifa Nicolae nr. 602/17.01.2017

-           

In spate la documentatie v-am atast copii dupa anumite adrese venite, pentru care trebuie sa le dam raspunsuri

 

Dl Primar prezinta Deciziile Curtii de Conturi nr. 58/2016 inregistrata sub nr. 768/19.01.2017 si nr. 124/1/2017 inregistrata sub nr. 832/20.01.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

Dl presedinte declara sedinta inchisa!

 

 

 

            PRESEDINTE                                                                                                          SECRETAR       

         COSMIN DUMITRU                                                                                 PRILIPCEANU  SORIN