Procesul Verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local din data 09.01.2017

Preşedinte  de şedintă: dl consilier Cosmin DUMITRU

Din totalul  de 15 consilieri  au fost  prezenţi 13.

Absenti: dl. Andreica, d-na Vlaicu,

Participă: secretarul comunei Ghiroda – dl. Sorin Prilipceanu, dl primar Stanusoiu Ionut, d-na contabil Bejenariu.

Şedinta  a fost convocată  prin  Dispoziţia  Primarului Comunei  Ghiroda  nr. 03/06.01.2017   

Dl.  preşedinte declară deschisă şedinţa de consiliu.

Se dă citire Dispoziţiei de convocare a consilierilor şi Ordinii de zi

Dl presedinte supune la vot Ordinea de zi si se voteaza 12 voturi pentru

 

Ordinea de zi

 

1.Proiect de hotarare privind aprobarea deficitului aferent sectiunii “De Dezvoltare” pentru anul 2016

2.Proiect de hotarare privind privind aprobarea gratuitatilor acordate unor categorii de cetateni pentru transportul public local in comun asigurat de Societatea Metropolitana de Transport Timisoara, pentru anul 2017

3. Proiect de hotarare privind aprobarea modalitatii de atribuire, aprobarea contractului de prestari servicii salubrizare 

 

1.

Proiect de hotarare privind aprobarea deficitului aferent sectiunii “De Dezvoltare” pentru anul 2016

 

Dl Presedinte: d-na contabil, va rog sa ne spuneti de unde provine acest deficit.

D-na contabil Bejenariu: la inceputul anului 2016 s-a votat ca excedentul aniilor anteriori sa fie folosit in sectiunea de dezvoltare, la investitii. Din aceasta suma am folosit doar suma de 8.655.742,40 lei. Acest excedent al aniilor anteriori trebuie reantregit, este considerat ca un gol de casa. La capitolul venituri avem excedent, suma nu este definitive deoarece nu avem incheierea de an.

d-nul consilier Tranisan: sa intelegem ca aceste sume se cumuleaza.

D-na contabil Bejenariu: da, excedentul bugetar de anul trecut se cumuleaza cu cel de anul acesta, adica cele 22 mil avute ca excedent la inceputul anului 2016 cu cca 10 milioane cat se pare ca vom avea anul acesta.

Intra in sala d-nul consilier Dobra Cristian.

se supune la vot proiectul de hotarare. Se aproba  cu 13 voturi pentru                                                                     Dl. Cimpean Ionel, Dl. Ionele Remus,Dl. Bontea Ion, D-na Prilipceanu Georgeana, D-nul Sabau Craciun, Dl. Dumitru Cosmin, Dl. Dobra Cristian, Dl. Ionas Daniel,  Dl. Maxim Maximilian si Dl. Lobonea Radu,  Dl. Vatu Cristian, Dl Tranisan Dan

 

2.

Proiect de hotarare privind privind aprobarea gratuitatilor acordate unor categorii de cetateni pentru transportul public local in comun asigurat de Societatea Metropolitana de Transport Timisoara, pentru anul 2017

 

d-nul consilier Sabau: sunt strecurate cateva greseli referitoare la data de pe referatele prezentate. Este trecut anul 2016 nu 2017

D-nul secretar: da, dar se poate vedea clar ca este o eroare materiale, anul este 2017.

 

 

se supune la vot proiectul de hotarare. Se aproba  cu 13 voturi pentru                                                                     Dl. Cimpean Ionel, Dl. Ionele Remus,Dl. Bontea Ion, D-na Prilipceanu Georgeana, D-nul Sabau Craciun, Dl. Dumitru Cosmin, Dl. Dobra Cristian, Dl. Ionas Daniel,  Dl. Maxim Maximilian si Dl. Lobonea Radu,  Dl. Vatu Cristian, Dl Tranisan Dan

 

 

 

 

 

 

 

3.

Proiect de hotarare privind aprobarea modalitatii de atribuire, aprobarea contractului de prestari servicii salubrizare

 

 

dl. consilier Sabau: propun amendament – completatea art.1 cu mentiunea „modalitatea de” atribuire, asa cum este stipulat si in titlu

se supune la vot amendamentul. Se aproba  cu 13 voturi pentru

 

 

se supune la vot proiectul de hotarare. Se aproba  cu 13 voturi pentru                                                                     Dl. Cimpean Ionel, Dl. Ionele Remus,Dl. Bontea Ion, D-na Prilipceanu Georgeana, D-nul Sabau Craciun, Dl. Dumitru Cosmin, Dl. Dobra Cristian, Dl. Ionas Daniel,  Dl. Maxim Maximilian si Dl. Lobonea Radu,  Dl. Vatu

Cristian, Dl Tranisan Dan

 

 

 

 

Domnul presedinte Dumitru Cosmin declara inchisa sedinta de consiliu.

 

 

 

 

 

            PRESEDINTE                                                                                                          SECRETAR       

           DUMITRU COSMIN                                                                                     PRILIPCEANU  SORIN