Minuta ședinței ordinare a Consiliului Local din data 25.01.2017, ora 16, locatia Caminul Cultural Giarmata Vii

Preşedinte  de şedintă: dl consilier Cosmin Dumitru

Din totalul  de 15 consilieri  au fost  prezenţi 12

Consilieri absenti: Vlaicu Claudia, Prilipceanu Georgeana, Dobra Cristian

Participă: secretarul Comunei Ghiroda, dl Radu Golban consilier peronal al primarului, cetateni ai localitatii Giarmata  Vii

Dl presedinte propune un minut de reculegere in memoria fiului dl. Consilier Campean Ionel

Dl.  preşedinte declară deschisă şedinţa de consiliu.

Şedinta  a fost convocată  prin  Dispoziţia  Primarului Comunei  Ghiroda  nr. 6/12.01.2017 in completare cu dispozitia nr. 12/18.01.2017

Se dă citire Dispoziţiei de convocare a consilierilor

Dl primar propune suplimentarea ordinii de zi cu 12 puncte.

Dl primar propune retragerea de pe ordinea de zi a Proiectului de Hotarare privind evaluarea secretarului Comunei Ghiroda pentru sedinta urmatoare, ramane sa-l actualizam

Se aproba cu 12 voturi pentru

 

Ordinea de zi

 1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Comuna Ghiroda şi Federaţia Caritas a Diecezei Timişoara. Se voteaza cu  12 voturi pentru
 2. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru prestarea orelor de munca a benficiarilor de ajutor social conform Legii 416/2001  privind venitul minim garantat . Se voteaza cu  12 voturi pentru
 3. PROIECT DE HOTARARE pentru aprobarea regulamentului privind factorii de mediu din Comuna Ghiroda precum si sanctionarea faptelor care constituie contraventii savarsite pe teritoriul Comunei Ghiroda. Se voteaza cu  12 voturi pentru
 4. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Actului aditional nr. 3 la Actul Constitutiv si Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ”Polul de Crestere Timisoara”. Se voteaza cu  12 voturi pentru
 5. PROIECT DE HOTARARE privind  constituirea comisiei de evaluare si analiza a modului de indeplinire a obiectivelor de catre structurile sportive din Comuna Ghiroda. Se voteaza cu  12 voturi pentru
 6. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea reţelei şcolare de stat care va funcţiona în comuna Ghiroda, pentru anul şcolar 2017-2018. Se voteaza cu  12 voturi pentru
 7. PROIECT DE HOTARARE privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 209/2016 referitoare la introducerea sistemelor moderne de plată şi acceptarea ca mijloc de plată a cardurilor de debit şi a cardurilor de credit. Se voteaza cu  12 voturi pentru
 8. PROIECT DE HOTARARE privind îndreptarea unei erori materiale survenite în redactarea HCL nr. 85/07.12.2016 privind aprobarea finanțării nerambursabile de la bugetul local al comunei Ghiroda acordate Asociației Club Sportiv Ghiroda. Se voteaza cu  12 voturi pentru
 9. PROIECT DE HOTARARE  pentru aprobarea Regulamentului privind desfășurarea activităților economice pe raza comunei Ghiroda. Se voteaza cu  12 voturi pentru
 10. PROIECT DE HOTARARE privind constatarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Ghiroda a cotei de proprietate 419/669  din terenul înscris în CF nr. 400260 Ghiroda, intravilan localitatea Giarmata Vii, comuna Ghiroda. Se voteaza cu  12 voturi pentru
 11. PROIECT DE HOTARARE privind constatarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Ghiroda a cotei de proprietate 63/103  din terenul înscris în CF nr. 404039 Ghiroda, intravilan localitatea Giarmata Vii, comuna Ghiroda. Se voteaza cu  12 voturi pentru
 12. PROIECT DE HOTARARE privind constatarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Ghiroda a cotei de proprietate 2569/3569  din terenul înscris în CF nr. 401545 Ghiroda, intravilan localitatea Giarmata Vii, comuna Ghiroda. Se voteaza cu  12 voturi pentru
 13. PROIECT DE HOTARARE privind constatarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Ghiroda a cotei de proprietate 1973/2973  din terenul înscris în CF nr. 403131 Ghiroda, intravilan localitatea Giarmata Vii, comuna Ghiroda. Se voteaza cu  12 voturi pentru
 14. PROIECT DE HOTARARE privind constatarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Ghiroda a cotei de proprietate 203/303  din terenul înscris în CF nr. 405185 Ghiroda, intravilan localitatea Giarmata Vii, comuna Ghiroda. Se voteaza cu  12 voturi pentru
 15. PROIECT DE HOTARARE Privind incheierea contractului de prestare a serviciului de salubrizare ce se va incheia intre Comuna Ghiroda si operatorul SC RETIM  ECOLOGIC SERVICE SA. Se voteaza cu  12 voturi pentru
 16. Diverse

 

Dl Primar prezinta Deciziile Curtii de Conturi nr. 58/2016 inregistrata sub nr. 768/19.01.2017 si nr. 124/1/2017 inregistrata sub nr. 832/20.01.2017

 

Dl presedinte declara sedinta inchisa!

 

            PRESEDINTE                                                                                                          SECRETAR       

         COSMIN DUMITRU                                                                                 PRILIPCEANU  SORIN