Minuta ședinței ordinare a Consiliului Local din data 19.04.2017, ora 16, locația căminul Cultural Giarmata Vii

Preşedinte  de şedintă: dl consilier Lobonea Radu

Din totalul  de 15 consilieri  au fost  prezenţi 13, absente dna consilier Vlaicu Claudia si dna Prilipceanu Georgeana

Participă: secretarul comunei Ghiroda, Dl Primar Stanusoiu Ionut, cetateni ai comunei

Dl.  preşedinte declară deschisă şedinţa de consiliu.

Şedinta  a fost convocată  prin  Dispoziţia  Primarului Comunei  Ghiroda  nr. 88/14.04.2017

Se dă citire Dispoziţiei de convocare a consilierilor

 

Ordinea de zi

 

 1. 1.      PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înființarea Clubului de dans sportiv „Dance Spirit Ghiroda”
 • Se aproba  cu 13 voturi pentru
 1. 2.      PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea unor normative de cheltuieli
 • Se aproba  cu 11 voturi pentru, 2 voturi abtinere 
 1. 3.      PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea normei de hrana pentru personalul Politia Locala Comuna Ghiroda  si aprobarea Regulamentului de acordare a normei de hrană
 • Se aproba  cu 13 voturi pentru
 1. 4.      PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de “CETATEAN DE ONOARE” al comunei Ghiroda domnului PAUL CONSTANTIN CODREA
 • Se aproba  cu 13 voturi pentru
 1. 5.      PROIECT DE HOTĂRÂRE privind constatarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Ghiroda a cotei de proprietate 307/557  din terenul înscris în CF nr. 405243 Ghiroda, intravilan localitatea Giarmata Vii, comuna Ghiroda
 • Se aproba  cu 13 voturi pentru
 1. 6.      PROIECT DE HOTĂRÂRE – privind constatarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Ghiroda a terenului înscris în CF nr. 407623 Ghiroda, comuna Ghiroda
 • Se aproba  cu 13 voturi pentru
 1. 7.      PROIECT DE HOTĂRÂRE privind constatarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Ghiroda a terenului înscris în CF nr. 400723 Ghiroda, intravilan localitatea Giarmata Vii, comuna Ghiroda
 • Se aproba  cu 12 voturi pentru, 1 vot abtinere
 1. 8.      PROIECT DE HOTĂRÂRE privind constatarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Ghiroda a terenului înscris în CF nr. 408834 Ghiroda, teren curți construcții pentru drum, intravilan extins comuna Ghiroda
 • Se aproba  cu 13 voturi pentru
 1. 9.      PROIECT DE HOTĂRÂRE privind intabularea imobilului reprezentand str Vălișoara (Ds 302; Ds 306 și Cn 304/1) com. Ghiroda
 • Se aproba  cu 13 voturi pentru

10.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizare date și majorare suprafață de la 2920 mp la 2965 mp, pt parcela cu nr cad 401470, înscrisă în CF 401470 Ghiroda, intravilan com. Ghiroda

 • Se aproba  cu 13 voturi pentru

11.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizare date și majorare suprafață de la 1958 mp la 1978 mp, pt parcela cu nr cad 401246, înscrisă în CF 401246 Ghiroda, intravilan com. Ghiroda

 • Se aproba  cu 13 voturi pentru

 

Dl presedinte declara sedinta inchisa!

 

SECRETAR

PRILIPCEANU  SORIN