Minuta ședinței ordinare a Consiliului Local din data 18.05.2017

MINUTA SEDINTEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL

din data 18.05.2017,ora 16, locatia caminul cultural Ghiroda

 

 

Preşedinte  de şedintă: dl consilier Maxim Maximilian

Din totalul  de 15 consilieri  au fost  prezenţi 11, absenti d-nii consilieri Ionele Remus, Cadariu Vasile Dorel, Sabau Craciun, Lobonea Radu

Participă: secretarul comunei Ghiroda, Dl Primar Stanusoiu Ionut, consilier peronal Radu Golban

Dl.  preşedinte declară deschisă şedinţa de consiliu.

Şedinta  a fost convocată  prin  Dispoziţia  Primarului Comunei  Ghiroda  nr. 108/16.05.2017

Se dă citire Dispoziţiei de convocare a consilierilor

 

Ordinea de zi

 

  1. 1.      PROIECT DE HOTĂRÂRE privind punerea la dispozitia SCAQUATIM SA pentru proiectul ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Timis, in perioada 2014-2020”  a terenului pentru constructia/extinderea/reabilitarea noilor investitii aferente acestuia
  • Se aproba  cu 11 voturi pentru
  1. 2.      PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui contract  de prestări servicii în vederea organizării evenimentului sportiv ocazionat de inaugurarea bazei sportive a Comunei Ghiroda din data de 26.05.2017
  • Se aproba  cu 8 voturi pentru, 3 voturi abtinere

 

Dl presedinte declara sedinta inchisa!

 

 

 

SECRETAR

PRILIPCEANU  SORIN