Minuta ședinței extraordinare a Consiliului Local din data de 09.01.2017

Preşedinte  de şedintă: dl consilier Cosmin DUMITRU

Din totalul  de 15 consilieri  au fost  prezenţi 13.

Absenti: dl. Andreica, d-na Vlaicu,

Participă: secretarul comunei Ghiroda – dl. Sorin Prilipceanu, dl primar Stanusoiu Ionut,

Şedinta  a fost convocată  prin  Dispoziţia  Primarului Comunei  Ghiroda  nr. 03/06.01.2017  

Dl.  preşedinte declară deschisă şedinţa de consiliu.

Se dă citire Dispoziţiei de convocare a consilierilor şi Ordinii de zi

Dl presedinte supune la vot Ordinea de zi si se voteaza 12 voturi pentru

 

Ordinea de zi

1. Proiect de hotarare privind aprobarea deficitului aferent sectiunii “De Dezvoltare” pentru anul 2016

Se aproba  cu 13 voturi pentru ,

2. .Proiect de hotarare privind privind aprobarea gratuitatilor acordate unor categorii de cetateni pentru transportul public local in comun asigurat de Societatea Metropolitana de Transport Timisoara, pentru anul 2017

Se aproba  cu 13 voturi pentru ,

3. . Proiect de hotarare privind aprobarea modalitatii de atribuire, aprobarea contractului de prestari servicii salubrizare 

Se aproba  cu 13 voturi pentru

 

Domnul presedinte Dumitru Cosmin declara inchisa sedinta de consiliu.

 

            PRESEDINTE                                                                                                          SECRETAR       

           DUMITRU COSMIN                                                                                     PRILIPCEANU  SORIN