Minuta ședinței extraordinare a Consiliului Local din data 31.01.2017, ora 16, locatia Caminul Cultural Ghiroda

Preşedinte  de şedintă: dl consilier Cosmin Dumitru

Din totalul  de 15 consilieri  au fost  prezenţi 14

Consilieri absenti: Vlaicu Claudia

Participă: secretarul Comunei Ghiroda, dl Radu Golban consilier peronal al primarului,

Dl.  preşedinte declară deschisă şedinţa de consiliu.

Şedinta  a fost convocată  prin  Dispoziţia  Primarului Comunei  Ghiroda  nr. 21/26.01.2017

 

Ordinea de zi

1.PROIECT DE HOTARARE pentru aprobarea Regulamentului privind desfășurarea activităților economice pe raza comunei Ghiroda – 14 voturi pentru

2. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea încheierii unui contract  de prestări servicii de coregrafie – 12 voturi pentru, 2 voturi abtinere

3. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea încheierii unui contract  de prestări servicii în vederea asigurării formaţiei de instrumentişti care acompaniază dansatorii  ansamblurilor folclorice din comuna Ghiroda– 13 voturi pentru, 1 vot abtinere

4. PROIECT DE HOTARARE privind mandatarea Primarului comunei Ghiroda pentru a realiza si intocmi Raportul de Evaluare  al performantelor profesionale individuale ale secretarului comunei Ghiroda, pentru activitatea desfasurata in anul 2016 – 4 voturi pentru, 4 voturi impotriva, 6 voturi abtinere

 

Dl presedinte declara sedinta inchisa!

 

            PRESEDINTE                                                                                                          SECRETAR       

         COSMIN DUMITRU                                                                                 PRILIPCEANU  SORIN