Minuta ședinței extraordinare a Consiliului Local din data 27.02.2017

Preşedinte  de şedintă: dl consilier Daniel IONAS

Din totalul  de 15 consilieri  au fost  prezenţi toti 15

Participă: secretarul Comunei Ghiroda, consilierul peronal al primarului, reprezentanti ai partidelor politice, cetateni ai comunei Ghiroda

Şedinta  a fost convocată legal de 9 consilieri locali in conformitate cu dispozitiile art. 39 alin. 2,3 si 5 din Legea 215/2001

Dl.  preşedinte declară deschisă şedinţa de consiliu.

 

Ordinea de zi 

1.PROIECT DE HOTARARE privind schimbarea din functia de viceprimar al comunei Ghiroda a domnului Bontea Ion – 10 voturi pentru si 5 voturi impotriva

2. PROIECT DE HOTARARE privind alegerea viceprimarului  comunei GHIRODA – a fost ales Viceprimar dl. Tranisan Dan cu 10 voturi pentru si 5 voturi impotriva

 

Dl presedinte declara sedinta inchisa!

 

SECRETAR

PRILIPCEANU  SORIN