Minuta ședinței extraordinare a Consiliului Local din data 06.03.2017, ora 16, locația căminul Cultural Ghiroda

Preşedinte  de şedintă: dl consilier Ionele Remus

Din totalul  de 15 consilieri  au fost  prezenţi toti 15

Participă: secretarul comunei Ghiroda, Dl primar Stanusoiu Ionut, Dl consilier prsonal al primarului Radu Golban

Şedinta  a fost convocată  prin  Dispoziţia  Primarului Comunei  Ghiroda  nr. 43/03.03.2017

Dl.  preşedinte declară deschisă şedinţa de consiliu.

 

Ordinea de zi

  1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea concesionarea prin atribuire directa cu negocierea redeventei, a unui teren proprietatea privata comunei Ghiroda– 11 voturi pentru si 4 voturi abtinere
  2. PROIECT DE HOTARARE privind acordarea sumei de 150 lei fiecarei salariate din Cadrul Primariei comunei  Ghiroda  cu ocazia zilei de 8 Martie -15 voturi pentru
  3. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea investitiei: ”Infiintare centru cultural in comuna Ghiroda, jud. Timis” -15 voturi pentru
  4. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea investitiei: ” Construire gradinita in comuna Ghiroda,jud. Timis” -15 voturi pentru
  5. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea investitiei: ” Modernizare trotuare, accese, dispozitive de scurgere a apelor pe strazile Primaverii, Ghioceilor, Apele Repezi, Campiei, Ialomita si Fagaras in comuna Ghiroda,jud. Timis” -15 voturi pentru
  6. PROIECT DE HOTARARE privind constatarea faptului că terenurile situate intravilan în com Ghiroda, înscrise în CF nr. 401573 Ghiroda și 403621 Ghiroda, NMS 174/5/7 (parțial) și nr. cad A174/6/1/1/1-A174/6/1/1/3-A174/7/1/33, reprezentând strada Răchitei, fac parte din domeniul public al comunei Ghiroda-15 voturi pentru

 

Dl presedinte declara sedinta inchisa!

 

SECRETAR

PRILIPCEANU  SORIN