Minuta ședinței de îndată a Consiliului Local din data 12.04.2017, ora 16, locația căminul Cultural Ghiroda

Preşedinte  de şedintă: dl consilier Lobonea Radu

Din totalul  de 15 consilieri  au fost  prezenţi 13, absent dl consilier Andreica Dorin si dna Prilipceanu Georgeana

Participă: secretarul comunei Ghiroda, Dl consilier prsonal al primarului Radu Golban

Dl.  preşedinte declară deschisă şedinţa de consiliu.

Şedinta  a fost convocată  prin  Dispoziţia  Primarului Comunei  Ghiroda  nr. 83/11.04.2017

Se dă citire Dispoziţiei de convocare a consilierilor

 

Ordinea de zi 

  1. 1.      PROIECT DE HOTĂRÂRE privind unei oferte de sponsorizare/donatie

                                                                                  Se aproba  cu 13 voturi pentru

 

  1. 2.      PROIECT DE HOTARARE privind constituirea Comisiei de Evaluare si selectionare a solicitarilor de finantare a programelor, proiectelor si actiunilor culturale de utilitate publica, respectiv a comisiei de solutionare a contestatiilor fata de modul de analiza a solicitarilor de finantare  

                                                                      Se aproba  cu 11 voturi pentru si 2 voturi abtineri 

 

Dl presedinte declara sedinta inchisa!

 

SECRETAR

PRILIPCEANU  SORIN