Marti, 26 IANUARIE 2021

Istoria Corului Ortodox din comuna Ghiroda

<b>Istoria Corului Ortodox din comuna Ghiroda</b><br>

In anul 1922, învăţătorul Milencovici (fost aproape 35 ani Invăţător), înfiinţează primul cor numit „corul bărbătesc”, alcătuit din 24 bărbaţi. Coriştii erau împărţiti în trei părţi:
• tenor I: Petru Mica, Ion Urşică, Petru Cinca, Gh. Gruescu, Petru Chişozan, Lazăr Regep, Ion Iosa, Ioan Cacina, Ioan Farchescu (Aius), Petru Babi, Ioan Gălan.
• tenor II: Ioan Băluţ, Ioan Cinca, Nicolae, Ioan Urşica, Ioan Băbuţ, Iuliu Regep, Gh. Miut, Petru Tăleanu, Ioan Roşu.
• bass: Ioan Iovănuţ, Ioan Gligorovici, C. Cojocariu, Petru Pavel, Pavel Avrămuţ.
Corul a fost instruit de învăţătorul Milencovici timp de doi ani şi avea menirea de a da răspunsurile cântate în timpul liturghiei, dar şi pe scena casei culturale, o clădire scundă, în care se făceau serbări populare cu cântece, coruri, recitări, urmate de joc (dans).
Căminul cultural a fost construit începând cu anul 1924, prin colectă publică şi ajutorul bisericii, care a dat terenul din "Maier"; căminul a fost folosit timp de 40 ani, până în anul 1965, când s-a construit un altul în locul lui. Repertoriul corului bărbătesc cuprindea piese de Gheorghe Dima, A. Sequens şi Sabin Drăgoi.
In urma transferării la Timişoara a învăţătorului Milencovici, conducerea corului a fost preluată de noul învăţător Gheorghe Ardelean. In anul 1928, societatea de tineret „Sfintul Gheorghe”, având ca preşedinte pe preotul Virgil Popovici, confecţionează steagul corului, în culorile galben şi albastru, având pe faţă emblema unei lire iar pe cealaltă inscripţia societăţii de tineret; societatea a fost susţinută şi din donaţia lui Jiga Kuzmiker.
Odată cu înfiinţarea "Asociaţiei corurilor şi fanfarelor din Banat", care organiza concursuri şi serbări, în Ghiroda, corul bărbătesc se transformă - încă din 1928 - în cor mixt, având un număr de 68 persoane. In acest timp tânărul Petru Mica, angajat la tramvaie la Timişoara, urmează cursurile de dirijat cu profesorul Velceanu Iosif şi cursurile de la Conservatorul Comunal Timişoara şi preia conducerea corului, de la învăţătorul Gheorghe Ardelean.
Repertoriul corului se măreşte şi cuprinde liturghiile de Ion Vidu, G. Muzicescu, G. Chiriac, Sabin Drăgoi, Nicolae Ursu, Sava Golumba, Ioan Crişan, I. Lipovan şi alţii. Deşi repertoriul a fost bogat, din păcate, corul nu a participat la nici un concurs, între anii 1928-1944. Nu se pătrează în scris nici un program cultural al acestui cor. După 1944 activitatea corului se micşorează simţitor, dar în anul 1958, tot sub conducerea lui Petru Mica, corul participă la concursul corurilor raionale, la Timişoara şi ocupa un binemeritat loc II, dar după aceea activitatea corului se micşorează treptat.
Corul bisericesc, rămas cu 24-26 persoane, cântă doar la sărbătorile mari, făcând pentru aceasta doar 2-3 repetiţii; aceasta şi datorită vârsteide peste 70 ani a dirijorului Petru Mica, dar şi a coriştilor, marea lor majoritatea fiind în vârstă sau muncind la fabricile din municipiul Timişoara. Convocarea lor se făcea anevoios, mai ales că odată cu apariţia emisiunilor de radio şi cu atât mai mult a celor de televiziune, entuziasmul general al oamenilor pentru cor dispare.
Corul bisericesc mai dăinuie până prin anii 1971-1972, când era încă dirijat de Petru Mica, în vârstă de peste 75 ani.

Ceva mai înainte am arătat care erau cei 24 corişti ai corului bisericesc bărbătesc la care mai putem adăuga pe: Gheorghe Regep, Petru Farchescu, Petru Gruescu, Petru Fira şi alţii; aceştia au fost în cor, fie împreună cu cei 24 de bază, fie au venit la cor peste câţiva ani. Tot legat de activitatea corului este de reţinut că în anul 1943 a luat fiinţă corul mixt condus, la biserică de către preotul Traian Brânzei, dar şi de către Petru Mica.
La început, repetiţiile corului mixt, se făceau în casa lui Ioan Urşica (timp de 4 luni) iar în ziua de Crăciun, a cântat pentru prima dată la biserică. Corul era alcătuit din patru voci:
• soprane: Urşica Elena, Lăzărescu Marcela, Secoşan Elena, Chirilă Ana şi Regep Ana (Miloş).
• alto: Brânzei Viorica, Mica Valeria, Regep Ana (Cocoş), Gruescu Marioara (Iovănuţ), Eli Viorica (Stăncioni).
• tenor: Lăzărescu Ionel, Regep Ioan (Cocoş), Cornel Urşica, Constantin Dumitru, Anghel Frumuşanu.
• bas: Ioan Vuia, Petru Cinca, Gică Lăzărescu, Petru Miloş, Ioan Farchescu, Petru Gligorovici.
• Pe lângă faptul că acest cor cânta acest cânta în biserică, la sărbători, el dădea şi programe artistice la căminul cultural.
Datorită plecării unor persoane, corul s-a transformat cu anii, apărând şi noi persoane: Maftei Mărioara, Florica Boariu, Doina Toroc (a lui Mişa), Elena Jebelean (Aiuş) şi Persida Secolici (la sopran) apoi Cornelia Stoiadin (Cacina) şi Mărioara Pavel (la alto); la tenor: Petru Fira (dirijorul din ultimii anii ani al corului, după Petru Mica), Ioan Stoiadin, Ioan Jebelean (Aius) şi Ioan Pavel, iar la bas, Ioan Secolici.
Corul a fiinţat până în anul 1970 când s-a destrămat.
In 23 decembrie 2001, corul mixt bisericesc (nou infiintat) a susţinut un mic recital de colinde în satul Giarmata Vii apoi a participat la festivalul cântului bisericesc, ediţia a patra, la Beregsăul Mare, alături de corurile din Calacea şi cel al facultăţii de teologie din Timişoara. In ziua de 24 decembrie, la orele 18, corul bisericii a fost primit la mitropolitul Nicolae al Banatului, unde a cântat câteva colinde. Este prima oară în istoria localităţii noastre când corul sătenilor este primit de câtre mitropolit. La întoarcere în sat s-a colindat la casa primarului, a preotului şi a directorului şcolii.
Componenţa corului este următoarea ( vezi foto l) :
Rândul de sus : Mermeze Ioan, Stănuşoiu Ionuţ, Roibu Ştefan, Panc Dorel, Gorde Ioan, Giuchi Gheorghe, Biba Petru, Florian Vasile, Iuruş Nicolae, Ardelean Adinel, Popa Titus
Rândul din mijloc : Bontea Alina, Vesalon Maria, Rusoaie Emilia, Majornik Ana-Maria, Majornik Andreea, Chioran Maria, Majornic Cornelia, Farchescu Alina, Grozescu Ana-Maria, Chiba Maria, Radosavlevici Zlata, Popa Maria, Pleşca Corina, Pleşca Alina, Bostan Elisabeta, Chiba Cristina, Toroc Ana, Chiba Florentina, Chiba Alina, Dorin Gabriela
Rândul de jos : Milutin Elena, Jichici Victoria, Biba Aurica, Ionele Maria, Codrea Maria, Roşa Alina, preot prof. Belean Nicolae, preot paroh Mermeze Ioan, Giuchi Veronica, Jurj Lăcrămioara, Milin Viorica, Diaconu Ana, Ciosa Ileana, Zbengheci Ana.
Corul bisericesc a făcut o deplasare la Buziaş în ziua de 21 aprilie 2002 iar în 15 august 2002 de ziua “Adormirii Maicii Domnului” corul bărbătesc din Toracul Mare(Serbia) însoţiţi de protopopul lor a venit la Ghiroda şi a slujit la Liturghie. S-a dorit ca de sărbătorile Crăciunului, corul din Ghiroda să facă o deplasare la Toracul Mare spre a încheia acest schimb între cele două coruri, lucru ce nu s-a mai întâmplat.
Sâmbătă, 21 septembrie 2002 s-a făcut o reuşită deplasare cu copiii şahişti din Giarmata Vii la mănăstirile din Partoş, Cebza şi Şag-Timişeni. In data de 08 decembrie, corul bisericesc ortodox a făcut o deplasare în localitatea Jebel iar în 15 decembrie 2002 una la Comloşu Mare.
Corul bisericesc s-a deplasat în ziua de 28 aprilie 2003 la căminul de bătrâni din Timişoara iar în ziua de 15 iunie 2003 corul a cântat atât în cadrul Liturghiei cât şi după masa în faţa bisericii unde echipa de dansuri a şcolii a prezentat un program de dansuri populare