Marti, 26 IANUARIE 2021

Biserica Penticostală

BISERICA PENTICOSTALA

Biserica creştină penticostală
Numele de „Biserică penticostală” este legat de Vechiul şi Noul Testament (Numeri 28:26; Faptele Apostolilor 2:1) şi aceasta mişcare a luat fiinţă în ţara noastră imediat după şfârşitul primului război mondial. In comuna noastră, mişcarea penticostală s-a remarcat prin faptul că, din anul 1950, au aderat la ea următorii locuitori ai comunei: Csurge Pal din strada Dunărea, Familia Vincze Mihai şi Elena din strada Dunărea, Farkaş Maria din strada Victoria, Fritz Ecaterina (str. Dunărea), familia Maniov Mihai şi Lidia (str. Ghioceilor), familia Rozemberg Ioan şi Lenuţa, veniţi de la Timişoara, cartierul Fabric.
Incepând cu anii 1958 - 1959, au început să se mute în satul nostru, oameni din alte părţi ale ţării, astfel că odată cu anul 1960, s-a format şi la Ghiroda o “Biserica Penticostală”, funcţionând în imobilul unuia dintre credincioşi, în strada Dunărea.
Datorită încheierii colectivizării forţate a agriculturii, din anul 1962, până în 1967 - 1968, a avut loc un adevărat exod, în special din judeţul Sălaj (mai precis satul Stareiu) şi judeţul Bihor (satul Boianul Mare) şi familii numeroase de credincioşi penticostali s-au stabilit la Ghiroda, astfel că s-a înregistrat o creştere considerabilă. Tot în timpul acestui exod, s-a soluţionat şi problema localului, cumpărându-se un imobil în str. Bărăganului (actualmente str. Cocostârcului nr. 8), care a fost amenjat ca biserică. In acest timp au venit, printre alţii şi familiile: Chimiveş Ioan, Huluban Aurel, Costea şi alţii.
In anul 1989, s-a refăcut localul, dându-i-se forma actuală. Anul 1997 s-a încheiat având 330 de membrii majori şi peste 200 de copii sub 14 ani. De responsabilităţile bisericii, până în 1972, s-a ocupat fratele pastor Mengher Ioan din Timişoara, iar din anul 1972 până acum, fratele pastor Leontiuc Constantin, tot din Timişoara.
Acesţi pastori au fost ajutaţi în slujba lor de următorii conducători de adunare: Duţu Toma (Timişoara, decedat), Gârneaţă Nicolae (actual în SUA), Drăghinaş Vasile (actual în SUA), Muscău Petru (actual în SUA), Grosu Constantin din Ghiroda, Medrea Ion din Timişoara, Chimiveş Ioan din Ghiroda, Nicorici Avram din Ghiroda şi Sav Liviu din Timişoara. Putem considera că alături de celelalte biserici creştine surori şi biserica penticostală „Maharetha”, îşi aduce aportul din plin la înfăptuirea spirituală şi socială a comunei Ghiroda.
La data de 7 septembrie 1998 ia fiinţa pe strada Sinaia, în clădirea societăţii „East European Mission”, adică „Misiunea Est-Europeană”, prima şcoală particulară, cu caracter creştin, purtând denumirea de Scoala Creştină Good Shepherd (Bunul Gospodar). Ea funcţionează cu un grup de preşcolari, în număr de 20 copii şi un grup de şcoari (clasa I), cu un număr de 10 copii. Plata se face sub formă de cotizaţie din partea părinţilor, în proporţie de 20%, restul de 80% este susţinut de către societatea de caritate în a cărei clădire funcţionează. La grupa preşcolarilor există o învăţătoare, Ieneş Mihaela, ajutată de asistenta Neşiu Andrea. La grupa de şcolari este învăţătoarea Indru Ewanghelina coordonatoare este doamna Ursu Deborah. In perspectivă, în anii următori, se va trece la clasa a II-a şi următoarele clase.